Perinataliteit als coach van jouw leven

Basisatelier : Gericht op jouw perinataliteit.

Objectief

Integrative MedicineDe studie van jouw perinataliteit kan aan jouw leven haar ware betekenis teruggeven en jouw dromen waarmaken.

De gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen en ervaringen, die door jouw ouders beleefd werden vanaf het moment van hun ontmoeting, tijdens jouw verwekking en de zwangerschap, tot op het moment van jouw komst op de wereld, hebben een impact op jouw eigen bestaan. Bewust worden van deze impact is het doel van dit seminarie.

We onderzoeken op al jouw levensdomeinen hoe deze impact van invloed is op de ontwikkeling van jouw gaven, jouw overlevingsstrategieën, je gezondheid en alle belangrijke gebeurtenissen in je leven. Zo zijn er enerzijds de dromen en verlangens die je heel gemakkelijk en als vanzelfsprekend kan realiseren; anderzijds zie jij je in je leven geconfronteerd met pijnlijke en zich steeds herhalende scenario’s zonder uitkomst.

Dankzij dit onderzoek omtrent het leven van jouw ouders tijdens jouw perinataliteit, zal je ontdekken hoe jouw hersenen geprogrammeerd werden. Daardoor zal je je bewust worden van jouw houding in het leven.

Door jouw gedragingen te observeren en er de oorsprong en hun functie van te ontdekken, krijg je tools in je handen om storende situaties in je leven om te buigen. Zo zal je de gunstige gedragingen versterken. Je zal een einde kunnen maken aan de zich herhalende scenario’s die jouw mogelijkheden voor een fysiek, mentaal en sociaal welzijn beperken en die de kwaliteit van jouw leven hebben bezwaard.

Door helder te krijgen wie je echt bent, zal de richting die je aan jouw leven wenst te geven zich vanzelf aandienen en zullen de bekwaamheden die nodig zijn om jouw dromen te realiseren zich verder ontwikkelen.

Je komt terug in contact met de oorspronkelijke drijfkracht die je heeft doen geboren worden, en dit betekent zoveel als de opportuniteit grijpen om terug in contact te komen met de scheppende energie van het leven zelf en met jouw ware missie.

Voor wie is dit seminarie bedoeld ?

Voor alle personen die hun volledig potentieel willen ontwikkelen, die hun gaven willen ontdekken en die opnieuw zelf willen beslissen over hun leven door een einde te maken aan de zich steeds herhalende scenario’s op het sentimentele, familiale en professionele vlak.

Opgelet

De theorie in verband met de ouderschap zal bestudeerd worden met behulp van oefeningen met onmiddellijke toepassing. Een vragenlijst zal jou toegestuurd worden van zodra jouw inschrijving genoteerd is. Een deel van het seminarie zal steunen op jouw eigen onderzoek.

Praktische inlichtingen

Komende data
Basisatelier

 

Waar

 

Wanneer

 

Prijs

 

Info in het Nederlands